تاکى کاردى یا ضربان قلب افزایش یافته

به گزارش وبلاگ ساعت هوشمند، ناگهان اتفاق مى افتد؛ حتى از شرایط قلب تان آگاهى ندارید که ناگهان شروع به ضربان شدید مى کند. 72 ضربه در دقیقه به 180 - 120 ضربه مى رسد. ممکن است نفس تان هم بگیرد و در حالى که دچار وحشت شدید، حالت تهوع پیدا کنید، حتى ممکن است تعریق کنید.

تاکى کاردى یا ضربان قلب افزایش یافته

تاکى کاردى یا ضربان قلب افزایش یافته

12 راه براى آهسته کردن ضربان قلب سریع

ناگهان اتفاق مى افتد؛ حتى از شرایط قلب تان آگاهى ندارید که ناگهان شروع به ضربان شدید مى کند. 72 ضربه در دقیقه به 180 - 120 ضربه مى رسد. ممکن است نفس تان هم بگیرد و در حالى که دچار وحشت شدید، حالت تهوع پیدا کنید، حتى ممکن است تعریق کنید.

پزشک شما مى گوید که دچار تاکى کاردى)به ضربان قلب بالاتر از 100 در دقیقه گفته مى شود(شده اید و به اصطلاح علمى تر تاکى کاردى حمله اى دهلیزى، هر چند وقت یک بار دهلیز قلب مقدارى از کنترل خارج مى شود. دهلیز، اتاقکى در قلب است که خون را از سیاهرگ ها دریافت مى کند و به داخل بطن پمپاژ مى کند. دهلیز داراى یک ریتم ثابت مى باشد که ممکن است سه بار سریع تر از حالت عادى شود.

در زیر راه هایى را مى یابید که ممکن است در موقع حمله به شما کمک کند:

آرامش خود را حفظ کنید.

تاکى کاردى را به نام یک چراغ قرمز چشمک زن در نظر بگیرید که مى گوید: از هر کارى که انجام مى دهید. دست بردارید؛ آرامش خود را حفظ و استراحت کنید. در حقیقت استراحت کردن بهترین راه توقف حمله است.

مانور واگ را امتحان کنید.

سرعت و شدت ضربان قلب شما به وسیله ى اعصاب سمپاتیک و پارنامپاتیک)عصب واگ(کنترل مى شود؛ هنگامى که قلب سریع مى زند، اعصاب سمپاتیک)سیستمى است که به بدن هشدار مى دهد که سریع تر عمل کند(غالب است. کارى که شما باید انجام دهید کنترل بهتر اعصاب پارنامپاتیک است.

اگر عصب واگ را تحریک کنید، یک فرایند شیمیایى را ایجاد مى کنید که مثل اثر ترمز روى تایرهاى ماشین، سرعت ضربان قلب را کاهش مى دهد.

یک راه رسیدن به این حالت، نفس عمیق کشیدن و فشار آوردن به خود است؛ درست مثل زمانى که در دستشویى شکم تان کار مى کند.

به محل شریان کاروتید سمت راست برسید.

ماساژ شریان کاروتید سمت راست، مانور دیگرى روى عصب واگ مى باشد؛ سعى کنید محل ماساژ نزدیک فک باشد.

به اثر شیرجه اعتماد کنید.

هنگامى که پستانداران دریایى به سردترین منطقه ها آب شیرجه مى فرایند، ضربان قلب شان به طور خود به خود آهسته مى شود. این یک راه طبیعى براى حفظ قلب و مغزشان است؛ شما هم مى توانید مشابه این کار را با پر کردن وان حمام از آب یخ و قرار دادن سر براى یک یا دو ثانیه در داخل آن انجام دهید. دکتر میورا مى گوید: گاهى وقت ها این تکنیک، جلوى تاکى کاردى را مى گیرد.

خوردن قهوه را ترک کنید.

خوردن کولا، چاى، شکلات، قرص هاى تغذیه اى و یا هر نوع محرکى را قطع کنید. مصرف بیش از حد محرک ها مى تواند تاکى کاردى دهلیزى حمله اى را ایجاد کند.

مراقب هیپوتالاموس خود باشید.

آن چه در مغز مى گذرد، مخصوصا مغز میانى، بر قلب اثر دارد. به همین علت باید با مصرف غذاى درست، ورزش کافى و طرز فکر مثبت تا ثبات، هیپوتالاموس خود را تقویت کنید و کنترل لازم را براى سیستم عصبى اتوماتیک خود داشته باشید.

سیستم عصبى اتوماتیک بدن، دو زیر مجموعه دارد: سیستم سمپاتیک که به جز گوارش تمام مکانیسم ها و واکنش هاى داخل بدن را سریع مى کند و سیستم پارنامپاتیک. استرس، رژیم غذایى ضعیف و آلوده کننده ها کنترل هیپوتالاموس را بر سیستم اتوماتیک بدن کاهش مى دهند و باعث غلبه سیستم سمپاتیک و یا افزایش سرعت واکنش هاى بدن مى شوند.

شما مى توانید با کنترل هیپوتالاموس به سیستم اتوماتیک بدن کمک کنید.

وعده هاى غذایى منظم و سالم بخورید و شیرینى جات کم مصرف کنید.

اگر شما یک وعده غذایى اصلى خود را مصرف نکنید و به جاى آن شکم خود را با شیرینى جات و شکلات پر کنید، ترشح و فعالیت آنزیم هاى پانکراس براى جذب این قند زیادى، افزایش مى یابد. سپس انسولین خون بالا مى رود و دچار افت قند خون واکنشى مى شوید. غده هاى فوق کلیه آدرنالین را ترشح مى کنند تا ذخیره گلیکوژن کبد را تجزیه کند. آدرنالین افزایش ضربان قلب و احساس وحشت مى شود.

برنامه غذایى را با سوخت و ساز بدن هماهنگ کنید.

افرادى که داراى متابولیسم)سوخت و ساز(سریع هستند باید غذاهاى پروتئینى بیشترى مصرف کنند؛ هضم غذاهاى پروتئینى طولانى تر است و کمک مى کند تا از افت شدید قند خون جلوگیرى شود. هنگامى که قند خون افت کند، فرآیندى که در بالا شرح داده شد اتفاق مى افتد.

آرام و خونسرد باشید.

دکتر لادر مى گوید: متوجه رابطه اى بین افراد کمال گرا و ترقى خواه و تشنه ى موفقیت و تاکى کاردى حمله اى دهلیزى شده است؛ به طور کلى این افراد، همان کسانى هستند که دچار سردردهاى میگرنى مى شوند. در این افراد، مکانیسم هاى هدایت قلبى تشدید مى شود و تحریک بیش از حد آدرنالین (15) را دارند.

استرس مى تواند منجر به هدایت عصبى خود به خودى قلب و از دست رفتن ریتم ثابت آن شود. چگونه مى توانیم جبران کنیم؟ از تکنیک هاى آرام بخشى)RELAXATION(پیشرفته استفاده کنید.

به مقدار ى کافى مهمیم مصرف کنید.

مهمیم، محافظ سلولهاست. مهمیم در سلول هاى عضلات قلب به حفظ توازن اثر کلسیم کمک مى کند؛ هنگامى که کلسیم وارد سلول ها مى شود، باعث تحریک انقباض سلول هاى عضلانى مى شود. مهمیم در مرکز آنزیمى واقع شده است که کلسیم را به خارج پمپ مى کند؛ این ماده تحریک پذیرى قلب را کاهش مى دهد. مهمیم در غذاهایى نظیر سویا، میوه هاى مغزدار، لوبیا و سبوس یافت مى شود.

سطح پتاسیم را بالا نگه دارید.

پتاسیم ماده ى دیگرى است که به کاهش ضربان قلب و تحریک پذیرى فیبرهاى عضلانى کمک مى کند. این ماده معدنى در سبزیجات به وفور یافت مى شود و مصرف کافى آن زیاد سخت نیست؛ اما اگر شما سدیم بالایى مصرف مى کنید و یا از مسهل ها و مواد ادرارآور استفاده مى کنید، ممکن است پتاسیم بدن از بین برود.

هشدار پزشکى

مسایل خطرناک)آریتمى(

توجه کنید؛ ما نمى خواهیم بى جهت شما را نگران کنیم. اگر قلب، ضربان عادى خود را از دست داده است، فورا به پزشک مراجعه کنید؛ تنها پزشک شما مى تواند بین تاکى کاردى دهلیزى حمله اى و انواع جدى تر آریتمى هاى دیگر تشخیص بگذارد.

تاکى کاردى بطنى، یک مثال از نوع جدى تر تاکى کاردى است)بطن محفظه اى است که خون را به داخل سرخرگ ها پمپ مى کند(. مقدار خونى که قلب به داخل سرخرگ ها پمپ مى کند ممکن است به شدت کاهش یابد و احساس ضعف کنید، عرق بریزید و حتى غش کنید.

ورزش کنید.

افرادى که اغلب ورزش نمى کنند، ضربان قلبى حدود 80 دارند؛ هنگامى که شروع به یک مقدار پیاده روى مى کنند ضربان قلب آن ها به 160 تا 170 مى رسد. سپس با یک مقدار آماده سازى ضربان قلب آنها در شروع مجدد به 60 تا 65 مى رسد.

ورزش همچنین، مقاومت شما را به ترشح آدرنالین افزایش مى دهد و حالت تهاجم را از بین مى برد و شما را به شرایط طبیعى و سال برمى گرداند.

پی نوشت ها :

15- آدرنالین: هورمونى که از غده فوق کلیه ترشح مى شود

منبع : دایرة المعارف پزشک خانواده ،گروه مولفان انستیتوسلامتی آمریکا ،مترجمان : دکتر حسن کریمی یزدی و دکتر پدرام مصطفایی ،انتشارات سپهر اندیشه - 1387منبع: راسخون

به "تاکى کاردى یا ضربان قلب افزایش یافته" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تاکى کاردى یا ضربان قلب افزایش یافته"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید